Și în acest an, elevii din Florești beneficiază de gratuite pentru mijloacele de transport în comun, anunță primarul, Horia Șulea.

Procedura de emitere a abonamentul a fost simplificată.

Pentru transport local, elevii vor merge direct la punctul operatorului de transport, iar pe baza carnetului li se va emite cardul. Iar pentru cel interlocal, aceștia vor solicita de la școală o adeverință și cu ea vor merge la punctele de emitere carduri. Adeverința trebuie să precizeze:

  • calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ,
  • traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu,
  • dreptul de a beneficia de transport gratuit.

Pe baza acestei acesteia operatorul de transport va elibera documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip. O copie a documentului de călătorie va fi depusă la unitatea de învățământ de către elev/părinte sau tutore legal. În urma HG 435/2020, modalitatea de aprobare a procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a fost modificată.

De asemenea, s-au adus modificări și completări asupra Normelor metodologice privind facilitățile de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Tot primarul din Florești a precizat și procedurile de decontare între operator și Primărie.

„HG 435 / 2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Capitolul I Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier și naval

Articolul 2 (1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.

(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii acestora.

(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.

(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ.

Capitolul II Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu

Articolul 5 Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea școlară.

Articolul 6 Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverință care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.

Articolul 7 (1) În baza adeverinței prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

(2) O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Articolul 8 (1) Fiecare unitate de învățământ transmite consiliului județean până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier/naval la nivel județean, însoțită de prezența la cursuri și numele operatorului de transport.

(2) Situația prevăzută la alin. (1) se centralizează la nivelul consiliului județean, pe fiecare unitate de învățământ.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here