Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF) a anunțat lansarea oficială a proiectului „Modernizare și reabilitare structură educațională Clădire Anatomie, str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca”, un proiect ambițios destinat să îmbunătățească semnificativ infrastructura educațională a instituției.

 

Acest proiect este cofinanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanțare încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care acționează în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Detalii Financiare ale Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 55.989.924,16 lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la 31.892.414,39 lei. Contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 16.271.649,00 lei, în timp ce valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 15.620.774,39 lei. Contribuția proprie a universității la acest proiect se ridică la 24.097.509,77 lei.

Obiective și Impact

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”. Proiectul urmărește realizarea de lucrări de modernizare și reabilitare a structurii educaționale a clădirii de Anatomie situată pe strada Clinicilor nr. 3-5.

Proiectul este aliniat cu Obiectivul de Politică 4 din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, care vizează crearea unei Europe mai sociale și mai favorabile incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale. Acesta contribuie la Prioritatea 6: „O regiune educată”, și la Obiectivul Specific 4.2: „Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”.

Perioada de Implementare și Beneficiarii Proiectului

Implementarea proiectului se va desfășura pe o perioadă de 73 de luni, începând cu 1 februarie 2023 și încheindu-se la 28 februarie 2029. Investiția va duce la crearea a 727 de locuri suplimentare în săli de curs și laboratoare, beneficiind direct un număr de 3.999 de studenți.

Lansarea acestui proiect de modernizare și reabilitare a clădirii de Anatomie reprezintă un pas important pentru UMF „Iuliu Hațieganu” și pentru comunitatea academică din Cluj-Napoca. Prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, universitatea își consolidează poziția de lider în educația medicală și farmaceutică, asigurând condiții optime de învățare și formare pentru studenții săi.

 

Sursa foto: SCJUCluj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here